Najnowsze wpisy


paź 22 2015 Przyroda i ekologia dwie gałęzie jak ważne...
Komentarze: 0

Karta Przekazania Odpadu – jest to pismo urzędnicze, który świadczy, że firma w sposób poprawny i zgodny z prawem, pozbyła się odpadu, przekazując go właściwemu organowi. Odpadem nazywa się substancje i przedmioty, których posiadacz zobligowany jest do pozbycia się. W życiu codziennym obowiązują odpowiednie formy prawne, nakazujące podmiotowi wytwarzającemu odpad, do odpowiedniego postępowania. Każda firma, jaka generuje odpad zmuszona jest do wystawienia Karty Przekazania Odpadu w chwili przekazania go do kolejnego posiadacza. Dowód ten jest dowodem potwierdzającym, a jego ścisłe instrukcje są w aneksie nr 4 rozporządzenia Ministra Środowiska z 14 lutego 2006r. Odpady dzielą się na zwykłe oraz niebezpieczne. W drugim wypadku wypisując Kartę przekazania odpadu trzeba pamiętać o wpisaniu do dokumentu nr rejestracyjnego pojazdu, w jakim przesyłane będą odpady niebezpieczne. Przesyłka takich surowców jest prawnie uregulowana i traktowana jako ” transport materiałów niebezpiecznych” Należy zapoznać się ze charakterystyką odpadów, albowiem w większości przypadków określenie niebezpieczne może kojarzyć się z materiałami wybuchowymi, chemikaliami itp. Niemniej jednak materiałem niebezpiecznym, może być chociażby pusty toner z urządzenia drukującego. www.ekoswiat.eu